• 3670 1845

  • Medlem af Glarmesterlaugets Garantiordning

Glarmesterlaug Garantiordning

Garantiordningen

Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver og brancheforening for de danske glarmestre. Når du vælger os som din glarmester, er du garanteret et professionelt stykke arbejde, da glarmester Gustav Sørensen og Søn er medlem af Glarmesterlaguet. Hermed er du sikret Glarmesterlaugets Garantiordning. Vi tøver som nævnt ikke med, at præsentere Glarmesterlaugets Garantiordning GLAS MED GARANTI som Danmarks bedste håndværkergaranti.

Forbrugerstyrelsens årlige forbrugertilfredshedsundersøgelser viser da også, at glarmesterlaugets medlemmer ligger i top når det drejer sig om forbrugernes tillid.

Vi mener, at årsagen hertil er, at vores medlemmer konkurrerer om at levere godt håndværk, samt at vi har en hurtig, neutral og effektiv sagsbehandling, når der i enkelte tilfælde opstår problemer med et arbejde.

Glas med Garanti er Glarmesterlaugets garantiordning. Ordningen sikrer dig, hvis du oplever, at der er fejl eller mangler ved arbejde udført af et medlem af Glarmesterlauget.

Medlem af Glarmesterlaugets Garantiordning

Garantien

Glas med Garanti dækker op til kr. 200.000 inklusive moms.

Garantien dækker i 5 år efter arbejdet er udført. Ved skjulte fejl i 10 år efter arbejdet er udført.

Garantien dækker alt glasarbejde på bygninger, biler og skibe – ude og inde.

Glas med Garanti gælder for alle privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner.

Glas med Garanti sikrer hurtig og professionel håndtering af din klage.

Glas med Garanti er gratis at bruge.