• 3670 1845

  • Medlem af Glarmesterlaugets Garantiordning

Energiruder glarmester København

Energiruder glarmester København

Energiruder glarmester

Energiruder
Energiruder består af termoruder (2- eller 3-lags), der er sammenholdt af en afstandsprofil og forseglet. Forskellen mellem termoruder og energiruder er, at i en energirude har ét eller to af glaslagene en lavemissionsbelægning. Denne lavemissionsbelægning har den vidunderlige egenskab, at den tillader passage af kortbølget varmestråling udefra og ind, men bremser tab af langbølget varmestråling indefra og ud. Dette glaslag betegnes som energiglas.

Med argon og varme kanter
Hvis mellemrummet i ruderne fyldes med argon, øges isoleringsevnen. Argon øger effekten af energibelægninger væsentligt, men har kun en begrænset effekt i sig selv. Energiruderne kan forbedres ved at anvende varme kanter i komposit (plastmateriale), der ikke virker som kuldebro i samme grad som aluminiumskanter. Hvis afstandsprofilet er isolerende siges energiruden at have varm kant.

Energiruder er til store vinduer
Da varmetabet er størst langs kanterne, skal energiruder nødvendigvis have en vis størrelse for at være effektive - især hvis man anvender alu-kanter, derfor er der ikke meget mening i at bruge energiruder til småsprossede vinduer. Her vil en forsatsløsning være langt mere effektiv. Kort sagt: Jo mindre ruder - jo større fordel ved forsatsløsninger. Jo større ruder - jo større fordel ved termoruder med energiglas.

Energiruder og overophedning
Energiruder giver ikke overophedning om sommeren, tværtimod. Den energiglasbelægning, der virker isolerende om vinteren - indefra og ud , virker solafskærmende om sommeren – udefra og ind. Husk at vinduets funktionskrav er langt flere end her beskrevet: Ventilation, indbrudssikring, personsikring, dagslyskvalitet, arkitektur, solafskærmning, rengøring, m.m. Alt skal overvejes.

Regler omkring ruder
Energireglerne kræver, at der ikke må monteres termoruder i et nybygget hus eller ved udskiftning af vinduer og ruder i eksisterende byggeri – her skal monteres energiruder. Der findes selvfølgelig en masse vinduer i de danske hjem, som har termoruder. Men når vinduerne eller ruderne skal skiftes, så skal de skiftes til energiruder. Grunden til at der stadig produceres termoruder er, at de må anvendes i uopvarmet bygninger såsom garage eller redskabsrum. (Kilde:www.energitjenesten.dk)